Vad är automation?

Automation innebär att man låter en maskin eller tekniken utföra ett arbete som tidigare utförts av en människa. Ett exempel på automation är väderkvarn där vinden driver kvarnen, vilket skulle vara mycket fysiskt ansträngande för en människa. Automation är ett framtidsområde som har kopplingar till IT, elektronik, människa, ekonomi och miljö.

Det blir ofta stora och komplexa system med massor av sensorer och stora datanätverk som körs i realtid vilket kan hjälpa företagen med visualiseringar och förståelse för produktionsekonomi. Automation är en viktig revolution för att minska ner på den negativa miljöpåverkan genom att utsläpp minimeras och resursutnyttjadet effektiviseras.Det används även inom musikindustrin genom att man spelar in olika mixerreglagen och rattarnas rörelser och sedan spelar upp detta, tex kan man automatisera volymen i olika sångspår.

Automationens användningsområden.

Inom övervakning används det för att övervaka och styra olika system som används i husen som tex fläktarna i ventilationen, lampor, värme, brandsystem, vvs mm. För mer industriell applikation kallar man detta för mät och reglerteknik. Här använder man det för att hålla koll på temperaturer, nivåer, varierande flöden mm i tex kemikaliehantering, massaindustri och kärnkraftverk.
Automation används även inom materialhantering, detta är motsatsen till mät och reglerteknik. Istället för att hantera ett flöde hanteras en sak tex bilhytter, lådor, kex som ska transporteras, paketeras och eventuellt in i ett lager.

Robotteknik används ofta i industriverkstäder för att montera ihop olika delar till en produkt, dessa robotar använder olika typer av gripdon beroende på storlek och typ av del som ska flyttas eller monteras dit. Inom produktion används det främst inom områdena tillverkning, måleri och montering. Det genomgående för alla automationssystem är att man alltid kopplar ihop automation och programmering för att få systemen att fungera som man vill.